Zolang de coronacrisis voortduurt zullen er geen concerten worden georganiseerd. 

Zodra de omstandigheden het toelaten starten we weer. 

Via diverse kanalen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen